English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsFrench

knop_veiligheid

E V E N V O O R S T E L L E N…


Zoekt U een degelijke trap, ladder of steiger… onmisbare hulpmiddelen voor zowel de vakman als de doe-het-zelver ? EUREKA…U heeft ons gevonden, PETRY NV…Uw leverancier voor kwalitatief klimmateriaal.
Naast klimmateriaal vindt U ook Uw gading omtrent maatproductie. Wenst U een elegante buitentrap, decoratief hekwerk of een doel voor een partijtje voetbal…? Wij sluiten graag een deal met U en overtreffen Uw stoutste verwachtingen.
 

images-2

H E T  V E I L I G H E I D S A S P E K T

Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden, als je kwaliteit levert zoals PETRY NV dat gewend is, wordt de veiligheid voor de consument eveneens hoog in het vaandel gedragen!
Onze bestaande klantenkring ervaart dit reeds jaren in de praktijk, als nieuwe klant echter is het prettig te weten dat Petry NV beroep doet op de erkende keuringsorganisatie AIB-Vinçotte. Deze organisatie maant hun leden aan om enkel producten van onberispelijke kwaliteit te leveren en levert hiervoor attesten af.
Door de nauwe samenwerking met AIB-Vinçotte en door productinnovatie zijn wij terecht fier dat onze producten met goed gevolg zware testen ondergingen op het gebied van veiligheid.
Ook op Europees vlak staan wij ons mannetje. Zo ontvingen wij voor de ladders en trapladders de Europese Normen EN131-1 & 2; en voor de stellingen EN1004.
Al deze elementen geven de klant ook het vertrouwen - samen met de jarenlange ervaring die in het bedrijf aanwezig is - dat de service bij Petry NV een vanzelfsprekende zaak is.
Want bij Petry NV geldt maar 1 regel met name de veiligheid voor de consument….en dit al sinds 1976!
 

VEILIG WERKEN, VEILIGE KEUZE.

Het veilig werken met ladders start reeds van vóór de aankoop waarbij eerst een selectie zal gemaakt worden naar gelang de aard van de werkzaamheden welke moeten uitgevoerd worden.
 

WAT BETEKENT DE EUROPESE NORM EN131-1 en EN131-2?

De Belgische Norm NBN EN 131-1 en EN 131-2 handelen over kwaliteit van draagbare ladders. Normen hebben geen verplichtend karakter, behalve als de toepassing ervan opgelegd wordt door een wetgevende tekst. Dit laatste is niet het geval voor de normen EN 131-1 en EN 131-2. Het merendeel van de geharmoniseerde normen is aangenomen in het kader van Europese richtlijnen over het op de markt brengen van producten. In dit geval geeft het naleven van deze normen het vermoeden van overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn. Voor ladders bestaat er geen specifieke richtlijn, behalve dan de richtlijn over de algemene productveiligheid. Daarom hebben deze normen het eenvoudig statuut van code van goede praktijk, en richten zich tot de fabrikanten die ze op vrijwillige basis toepassen. Deze fabrikanten kunnen dan op hun beurt een "VGS" Label (Veiligheidsgarantie - Garantie de sécurité) op hun produkten aanbrengen.WAT BETEKENT DE EUROPESE NORM EN1004 ?
 

In de norm voor rolstellingen EN1004 is een omschrijving voor het ontwerp en de fabricage voor rolstellingen opgenomen.

Deze norm is bedoeld te worden toegepast op het ontwerp en de fabricage van de rolstellingen, gemaakt van de geprefabriceerde elementen, met een platformhoogte van 2,5 meter tot 12 meter ( binnen ) en 2,5 meter tot 8 meter ( buiten ).

Opmerking:

In deze norm betekent “binnen” dat de rolstelling niet aan wind wordt blootgesteld.

 

D A N K W O O R D

Een dankwoord gaat speciaal uit naar al onze klanten. Hun gedreven aandacht en streven naar het gebruik van kwalitatief & veilig klimmateriaal is voor ons van groot belang om iedere dag opnieuw het beste van onszelf te geven en samen een veilig beleid te voeren.

Samen met onze werknemers, vooral arbeiders die het jarenlange productinnoverende groeiproces van dichtbij meemaakten en mede daardoor ook aan de basis staan van 't bekende karakter van ons bedrijf, zeggen wij U …DANK U WEL, want U bent het waard!

S E R V I C E


Wenst U een bezoek te brengen aan ons bedrijf…? Geen probleem, wij staan graag ter Uwer beschikking….
Wil U echter een verdeler in Uw buurt bezoeken, of wenst U technische bijstand…? …Met een simpel telefoontje brengen wij U graag op de hoogte.